Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp nhất chi cục thuế khu vực
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đến năm 2020 cục thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, hợp nhất 6 chi cục thuế huyện thành 3 chi cục thuế khu vực.
chi cục thuế huyện mỹ lộc
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 1879/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực, theo đó Cục Thuế Nam Định sẽ thực hiện hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực, giảm 3 chi cục thuế.
Phê duyệt đề án hợp nhất chi cục thuế khu vực tại 32 cục thuế
(TBTCO) - Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã phê duyệt đề án hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực đối với 32 cục thuế. Như vậy, đã có 58 cục thuế triển khai hợp nhất chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực.