Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp tác chiến lược cùng đẩy mạnh dịch vụ số tại Việt Nam
hinh
(TBTCO) - Viettel và Microsoft đã chính thức công bố hợp tác chiến lược. Hai bên sẽ thực hiện tích hợp các sản phẩm Microsoft với Viettel về mặt giải pháp công nghệ, chính sách kinh doanh để cung ứng theo nhu cầu của thị trường.