Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực KBNN
Đào tạo nguồn nhân lực KBNN
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước (KBNN) và Học viện Tài chính phối hợp với Đại học Victoria- NewZealand tổ chức các lớp đào tạo nâng cao và chuyên sâu cho 32 cán bộ trẻ của KBNN chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mới. Đây là hình thức đào tạo lần đầu tiên được triển khai trong ngành Tài chính.