Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp tác khai thác khoáng sản bền vững
kgoag san
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Hiệp hội các doanh nghiệp Dịch vụ Công nghệ Thiết bị Mỏ Australia tổ chức Diễn đàn Hợp tác khoáng sản bền vững Việt Nam-Australia 2015.