Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hợp tác Việt NamNhật Bản
Viet Nma nhat ban hop tac nguon nhan luc
(TBTCO) - Đó là nội dung chính của Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.