Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Howard Schultz
(TBTCO) - Trong số các CEO của những công ty, tập đoàn lớn trên thế giới, Howard Schultz của Starbucks được đánh giá là một trong những CEO tốt nhất trên cả hai khía cạnh chuyên môn và đạo đức.