Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa HSBC Thụy Sỹ
hsbc geneva
(TBTCO) - Giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver đã vừa lên tiếng xin lỗi về việc một chi nhánh của ngân hàng HSBC ở Thụy Sỹ bị phát giác đã giúp đỡ các khách hàng trốn thuế trên quy mô lớn.