Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hưng phát hà bắc
(TBTCO) - Công ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho chào bán 2,8 triệu cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.