Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hưng yên
giảm nghèo
(TBTCO) - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, cương quyết đưa ra khỏi danh sách các trường hợp thoát nghèo, thoát hộ cận nghèo.
ga dong tao
(TBTCO) - Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo Hưng Yên.
đô thị thông minh
(TBTCO) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt đề cương và dự toán đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025.
QLTt
(TBTCO) - Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên đã xử lý vi phạm hành chính trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả gần 500 vụ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 13 tỷ đồng.
Chuyển đổi hộ kinh doanh lên DN là chủ trương vừa có lợi cho DN vừa có lợi cho nền kinh tế.
(TBTCVN) - Để khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN, nước ta đã có nhiều chính sách ưu tiên.
Cục Thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Theo tin từ Cục Thuế Hưng Yên, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do đơn vị quản lý đạt gần 4.548 tỷ đồng, bằng gần 48% dự toán năm, tăng 12,5% (so với cùng kỳ năm trước).
KBNN
(TBTCO) - Từ 1/5/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội, KBNN Hưng Yên và Sở Giao dịch KBNN chính thức có giám đốc mới.
thanh kiem tra thue
(TBTCO) - Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý nợ thuế còn nhiều hạn chế; công tác thu nợ và đôn đốc nợ thuế gặp nhiều khó khăn là những nguyên nhân khiến số thu đầu năm 2019 của Cục Thuế Hưng Yên đạt mức thấp.
thue hung yen
(TBTCO) - Để hoàn thành dự toán quý II và 6 tháng cuối năm, ngành Thuế Hưng Yên sẽ nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp điều hành thu; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và phối kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để khai thác triệt để mọi nguồn thu.