Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hưng Yên
Hưng Yên
(TBTCO) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo văn bản này, tổng nhu cầu vốn đầu tư công cho lĩnh vực này của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025 là 17.428,638 tỷ đồng.
Kho bạc
(TBTCO) - KBNN Hưng Yên đã và đang tích cực triển khai các công việc, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) đầu tiên cho năm tài chính 2018.
Kho bạc Hưng Yên
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên cho biết, tính đến ngày 15/10, toàn tỉnh Hưng Yên đã giải ngân vốn đầu tư công được 3.234 tỷ đồng, đạt 71,6% so với kế hoạch đề ra, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
kho bạc
(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến 15/10, thông qua kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên đã phát hiện và từ chối 256 khoản chi với số tiền là 6,4 tỷ đồng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Hưng Yên
(TBTCO) - 111 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được trao tặng bằng khen, giấy khen tại hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu năm 2018 và đối thoại với doanh nghiệp năm 2019 chuyên đề thuế, hải quan, do Cục Thuế Hưng Yên tổ chức chiều ngày 22/10, tại Hưng Yên.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Cục Thuế Hưng Yên sẽ tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nợ thuế, để lắng nghe giải trình nguyên nhân, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và động viên các doanh nghiệp nộp số thuế nợ vào ngân sách nhà nước.
thuế Hưng Yên
(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục thuế Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, Cục thuế đã tiến hành 539 cuộc thanh tra, kiểm tra những đơn vị nộp thuế trên địa bàn, đạt 65,5% kế hoạch, qua đó truy thu được 20,4 tỷ đồng, xử phạt 9 tỷ đồng, giảm lỗ 135 tỷ đồng, giảm khấu trừ 12,3 tỷ đồng.
nong
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định công nhận 4 huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), Thái Thụy, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
tinh giản biên chế
(TBTCO) - Tổng kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho một số đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của tỉnh Hưng Yên là hơn 771 triệu đồng.