Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hướng dẫn chi
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 quy định Doanh nghiệp phải hoàn trả khoản tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
KBNN hải Dương
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có văn bản hướng dẫn chi ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm 2019.
hội nghị hải quan
(TBTCO) - Ngày 26/5, Tổng cục Hải quan phối hợp với Dự án Quản trị nhà nước tăng trưởng toàn diện (USAID-GIG, Hoa Kỳ) tổ chức hội nghị tham vấn doanh nghiệp (DN) về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Luật thuế XNK sửa đổi) có hiệu lực từ 1/9/2016.
da dang sinh hoc
(TBTCO) - Đó là nội dung của Thông tư liên tịch 160/2014/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
hhh
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 137/2014/TT-BTC hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg.
bo tai chinh
(TBTCO) - Đó là nội dung của Thông tư liên tịch 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên mới được ban hành.
Hướng dẫn chi thưởng từ năm 2013 trở đi của DNNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chi thưởng năm 2013 của DN theo Thông tư 220/2013/TT-BTC.