Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn Hải quan
hải quan
(TBTCO) - Các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định EVFTA và Nghị định 111/2020/NĐ-CP để giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.
hải quan
(TBTCO) - Công chức hải quan không yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài khi làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu.
thông quan hàng hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 13611/BTC-TCHQ ngày 26/9/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện Điều 9 Thông tư số 126/2014/TT-BTC.