Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn hồ sơ không thu thuế
thuế xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản nhằm giúp hải quan các địa phương hướng dẫn thống nhất về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.