Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn phúc khảo
hướng dẫn phúc khảo
(TBTCO) - Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo bài thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2018 là 17h ngày 20/7, tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.