Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hướng dẫn thu tiền sử dụng đất
Đính chính Thông tư 76 về hướng dẫn thu tiền sử dụng đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1989/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.