Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hụt thu do thủy điện
Thuế Lai Châu
(TBTCO) - Mặc dù tiến độ thu ngân sách trên địa bàn Lai Châu đạt khá nhưng một số khoản thu chủ yếu lại không đạt như thu từ thủy điện, đất, phí cửa khẩu… Cục Thuế Lai Châu đang đưa ra một số giải pháp để hoàn thành dự toán thu năm 2019.