Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hụt thu ngân sách do giá dầu giảm
họp bao chính phủ tháng 11
(TBTCO) - Giá dầu thế giới giảm mạnh và ảnh hưởng tới nguồn thu NSNN là một vấn đề “nóng” được các thành viên Chính phủ quan tâm, thảo luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng này. Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá cao tính khả thi của phương án do Bộ Tài chính đề xuất nhằm bù đắp hụt thu.