Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa huy động ngân sách địa phương
Hết lựa chọn, Hy Lạp huy động ngân sách địa phương để đối phó với nợ lần
(TBTCO) - Dường như không còn lựa chọn nào khác, Thủ Tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã yêu cầu các chính quyền địa phương chuyển nguồn dự trữ đến các ngân hàng trung ương để trang trải các chi phí trong bối cảnh ngân sách gần trống rỗng.