Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa huy động nguồn vốn
Đan Phượng
(TBTCO) - Đến nay, trên địa bàn Hà Nội có 325/386 xã (chiếm 84,2%) được UBND TP.Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 4 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; đồng thời huy động hơn 76,4 nghìn tỷ đồng đầu tư cho NTM toàn thành phố.
MTD
(TBTCO) - Chiều 3/6, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5/2017, với sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Hạ tầng giao thông
(TBTCO) - Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 20 đã kêu gọi huy động bổ sung 30 tỷ USD để triển khai toàn bộ các dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.
Hạ tầng giao thông
(TBTCO) - Các Bộ trưởng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 20 đã kêu gọi huy động bổ sung 30 tỷ USD để triển khai toàn bộ các dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực.
huy động
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng, tháng 7 ước đạt 1.308 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 9,8% so tháng 12/2014 (trong đó, vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 399 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và 9,8%).
(TBTCO) - Đây là tổng nguồn vốn dự kiến (bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng, chi phí khác và dự phòng) để đầu tư xây dựng hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam mới được Bộ Giao thông vận tải phê duyêt.