Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Huy động nhiều nguồn vốn
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường
(TBTCO) - Dự án sân bay Long Thành đầu tư giai đoạn 1 vào khoảng 165.000 tỷ đồng, tương đương 7,83 tỷ USD. Bộ GTVT cho biết đang trình Chính phủ hướng vay ODA ưu đãi để giảm huy động vốn trong nước, kéo dài trả nợ trong nhiều năm.