Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa huy động trái phiếu
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Kho bạc Nhà nước tuần qua tiếp tục huy động thành công 3.980 tỷ đồng/6.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Lãi suất trái phiếu trúng thầu tiếp tục nhích tăng nhẹ, đều tăng 0,03% so với các phiên trúng thầu liền trước.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 3.474 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Lãi suất trái phiếu trúng thầu tại 3 kỳ hạn 10, 15 và 20 năm tăng nhẹ so với phiên trúng thầu kế trước.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Kho bạc Nhà nước vừa huy động thành công thêm 2.109 tỷ đồng/5.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu. Lãi suất trúng thầu giữ nguyên ở kỳ hạn 5 năm nhưng tăng nhẹ ở kỳ hạn 10 và 15 năm.
TPCP
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 1.350 tỷ đồng/3.500 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Lãi suất trái phiếu trúng thầu tăng nhẹ ở kỳ hạn 10 và 20 năm, nhưng giữ nguyên tại kỳ hạn 7 năm.
trái phiếu tuần qua
(TBTCO) - Trong bối cảnh hiện tại, rất khó để dự báo có độ chính xác cao đối với các phiên phát hành trái phiếu sắp tới, mà chỉ có thể khẳng định, lực cầu trên thị trường vẫn ở mức tốt. Điều còn lại phụ thuộc nhiều vào “giá cả phải chăng”.
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 2/2018, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp huy động hơn 10 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu; giá trị giao dịch thứ cấp đạt hơn 157 nghìn tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu trúng thầu tiếp tục giảm mạnh trên nhiều kỳ hạn, đặc biệt là kỳ hạn 5 năm.
trái phiếu
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Kho bạc Nhà nước vừa huy động thành công 7.800 tỷ đồng/6.000 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Phiên huy động không chỉ gọi thầu thành công vượt mức giá trị gọi thầu ban đầu, mà còn tạo ấn tượng mạnh về lãi suất huy động, đặc biệt là kỳ hạn 5 năm.
trái phiếu chính phủ 2018
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa tổ chức Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) đầu năm 2018. Đây là hội nghị thường niên nhằm đánh giá hoạt động của thị trường TPCP trong năm 2017 và đưa ra định hướng phát triển thị trường trong năm mới 2018.
trái phiếu
(TBTCO) - Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường trái phiếu thứ cấp 2017, mặc dù quy mô niêm yết chỉ tăng 8,4% so với năm 2016, nhưng quy mô giao dịch tăng 33%, giá trị giao dịch bình quân đạt trên 8,8 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với năm 2016.