Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa huy động USD
USD
(TBTCO) - Ngày 6/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 2 văn bản để chấn chỉnh hiện tượng lách trần lãi suất huy động ở một số ngân hàng gần đây.