Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hủy niêm yết
Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 23/8/2019.
(TBTCO) - Theo hãng Reuters, ba nguồn tin ngày 27/9 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét huỷ niêm yết cổ phiếu của các công ty Trung Quốc trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. Động thái sẽ làm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang hơn nữa.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của 2 công ty là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Khang An (mã Ck KAC) và Công ty cổ phần Damac GLS (mã Ck KSH).
tie
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần TIE (mã Ck TIE), từ ngày 1/8/2019.
ss
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo về việc cổ phiếu của Công ty CP Thủy sản Mekong (mã Ck AAM) có khả năng bị hủy niêm yết.
ppi
(TBTCO) - Nếu trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (mã Ck PPI) là số âm thì cổ phiếu PPI sẽ bị hủy niêm yết.
thủy sản
(TBTCO) - Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), cổ phiếu ICF của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản có khả năng bị hủy niêm yết.
nha
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần SDP (mã Ck SDP) từ ngày 21/2/2019.
hl
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã CkHLG) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 16/11, nhằm thông qua chủ trương hủy niêm yết cổ phiếu.
cc
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (mã Ck CMT) vừa công bố thông tin về kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết tự nguyện trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và đăng ký giao dịch trên UPCoM.