Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Huy Sáu
Đậu Huy Sáu
(TBTCO) - Chiều ngày 12/10/2017, tại Thời báo Tài chính Việt Nam, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 1926/2017/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho ông Đậu Huy Sáu.
báo điện tử thời báo tài chính việt nam
(TBTCVN) - Cái tên Phòng Báo điện tử xuất hiện từ ngày 18/6/2010 theo Quyết định số 107/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam.