Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Huyện Hưng Hà
(TBTCO) - Chi cục Thuế huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, tính đến hết tháng 11/2013, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn đạt trên 22,5 tỷ đồng, bằng 112,2% dự toán năm.