Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hvg
hvg
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương (mã Ck HVG ), kể từ ngày 5/8/2020.
hvg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện tạm ngừng giao dịch.
s
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hùng Vương (mã Ck HVG) vừa công bố nghị quyết thông qua việc thoái toàn bộ 90% vốn tại Công ty TNHH Chế biến thủy sản Hùng Vương Bến Tre với tổng giá trị là 180 tỷ đồng.
ts
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở đối với Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG), do chậm công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019. Đây là lần thứ 2 HOSE nhắc nhở HVG về việc chậm trễ này.
thuy san
(TBTCO) - Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018 cho năm tài chính bắt đầu từ 1/10/2017 đến 30/9/2018.
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa quyết định đưa cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện kiểm soát đặc biệt, do vi phạm các quy định về công bố thông tin.
HVG
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG). Theo đó, HVG bị phạt tiền tới 185 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin và lặp lại nhiều lần.
hv
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu HVG của CtyCP Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện cảnh báo từ ngày 13/6.
HVG
(TBTCO) - CtyCP Hùng Vương (mã Ck HVG) vừa có công văn giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán (từ lãi chuyển sang lỗ).