Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hy Lạp cầu viện Cơ chế Bình ổn châu Âu
hy lap vo nợ
(TBTCO) - Bộ Tài chính Hy Lạp vừa gửi thư tới quỹ cứu trợ thường trực của khu vực đồng tiền chung châu Âu, trong đó nước này cam kết sẽ bắt đầu thực hiện những cải cách về thuế và lương hưu theo yêu cầu của các chủ nợ để có thể nhận được khoản vay mới của Eurozone trong 3 năm giúp nước này.