Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hy Lạp sẽ trưng cầu dân ý về cứu trợ
hy lap 17
(TBTCO) - Chính phủ Hy Lạp ngày 1/7 khẳng định đã gửi một đề xuất "được sửa đổi" vào phút chót tới các chủ nợ quốc tế của nước này với hy vọng đạt được một thoả thuận nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính.