Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hy vọng giảm lãi suấtNgọn đèn trước gió...
giam lai suat
(TBTCO) - Kỳ vọng tiếp tục giảm lãi suất cho vay bước đầu đang có những hậu thuẫn nhất định. Tuy nhiên, các yếu tố từ thực tại cho thấy, mong muốn này như chỉ đang là điều "thắp" lên hy vọng trong bối cảnh "gió thổi" từ nhiều phía...