Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa I-xra-en
xuat khau
(TBTCO) - Theo đánh giá của Bộ Công thương, kim ngạch nhập khẩu từ Israel của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn kim ngạch xuất khẩu. Nếu năm 2012 - 2013, nước ta xuất siêu sang thị trường này thì đến năm 2014 và đặc biệt là 3 tháng đầu năm 2015, xu hướng nhập siêu tăng lên.
doanh nghiep
(TBTCO) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến cuối tháng 8/2014, I-xra-en có 17 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký 25,85 triệu USD. Trong khi đó cho đến nay, Việt Nam chưa có dự án nào đầu tư sang I-xra-en.