Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ICD Mỹ ddinnhf
ICD mỹ đình
(TBTCO) - Tính từ tháng 7/2014 đến hết tháng 5/2015, việc thí điểm Cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại cảng cạn nội địa (ICD) Mỹ Đình, Hà Nội, đã thu được kết quả tốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), tăng thu cho ngân sách.