Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ilo
an toan lao dong
(TBTCO) - Ước tính, thiệt hại về số ngày làm việc do các nguyên nhân liên quan tới an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) chiếm gần 4% tổng GDP toàn cầu, tại một số quốc gia còn lên tới 6%.
rac
(TBTCO) - Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), chỉ 20% lượng rác thải điện tử được tái chế chính thức, dù giá trị của chúng ước lên tới 55 tỷ Euro (62,15 tỷ USD).
nkt
(TBTCO) - Một nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã chỉ ra rằng, Việt Nam mất khoảng 3% GDP nếu không tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong thị trường lao động.
dt
(TBTCO) - Lao động trẻ em tồn tại chủ yếu trong khu vực kinh tế phi chính thức, với khoảng 1,7 triệu trẻ em. Phòng chống lao động trẻ em đòi hỏi phải có các chính sách đồng bộ, đó là nền giáo dục với chất lượng tốt, bảo trợ xã hội và việc làm bền vững cho cha mẹ.
viec lam
(TBTCO) - Một nghiên cứu do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thực hiện cho thấy, khoảng 40% thanh niên Việt Nam có việc làm tìm được việc nhờ giới thiệu từ bạn bè và gia đình.
chuyen tien
(TBTCO) - Saver Asia là một công cụ kỹ thuật số miễn phí mới giúp người lao động làm việc ở nước ngoài có thể so sánh các chi phí chuyển tiền để có thể tìm được một mức phí tốt nhất. Công cụ này cũng giúp người lao động tìm được những dịch vụ hỗ trợ tài chính trong trường hợp cần thiết.
tien luong
(TBTCO) - Báo cáo mới nhất về "Tiền lương toàn cầu" của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy, tăng trưởng tiền lương toàn cầu ở mức thấp kể từ năm 2008, trong khi chênh lệch lương theo giới vẫn tiếp tục ở mức quá cao, 20% trên toàn cầu.
ilo
(TBTCO) - Dự án “Thúc đẩy xây dựng khung khổ quan hệ lao động mới đảm bảo tôn trọng Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động” trị giá 4,3 triệu USD được hỗ trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ Y tế, Lao động và phúc lợi Nhật Bản dưới hình thức viện trợ không hoàn lại.
lđ
(TBTCO) - So với lao động di cư từ Campuchia, Myanmar và Lào, người lao động Việt Nam chịu chi phí di cư cao nhất. Họ cũng phải trả nhiều tiền hơn để đi làm việc ở nước ngoài và phải vay mượn để thanh toán cho những khoản chi phí này, dễ bị rơi vào lệ thuộc vì nợ nần và buôn bán người.