Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Indochina Kajima
Wínk
(TBTCO) - Công ty TNHH Indochina Kajima Development (Indochina Kajima) và các đối tác tổ chức lễ cất nóc cho khách sạn Wínk đầu tiên tại Việt Nam – khách sạn Wínk Trung tâm Sài Gòn, tại TP. Hồ Chí Minh và lễ khởi công khách sạn Wínk 178 Trần Phú tại Đà Nẵng.