Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Infographics
Infographics: Chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu - nhập khẩu 2017
(TBTCO) - Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2017 tăng 6,7%, xuất khẩu phấn đấu tăng cao hơn mức được giao (6-7%), nhập siêu phấn đấu ở mức thấp hơn chỉ tiêu được giao (3,5%).
Toàn cảnh công tác thuế năm 2016
(TBTCO) - Năm 2016, kết quả thu NSNN do ngành Thuế quản lý đã hoàn thành vượt dự toán được giao và tăng trưởng ổn định so với năm 2015. Đây là nỗ lực vượt bậc, thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách.
Những dấu mốc quan trọng của ngành Hải quan năm 2016
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhiều khó khăn như giá dầu thô giảm, GDP không đạt và tác động của các Hiệp định Thương mại tự do, nhưng kết thúc năm 2016, ngành Hải quan đã đạt 272.239 tỷ đồng thu ngân sách, bằng 100,8% dự toán Quốc hội giao, tăng 3,8% so với năm 2015.