Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa insfrastructure
Indonesia bơm tiền vào xây dựng hạ tầng
(TBTCO) - Công ty quốc danh, PT Indonesia Infrastructure Finance, cho biết họ sẽ tăng khoản vay trong năm nay lên hơn 4 nghìn tỷ rupiah (347 triệu USD) để đầu tư xây dựng đường xá, nhà máy điện và sân bay cho nền kinh tế lớn nhất ASEAN.