Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Jacques Morisset
WB
(TBTCO) - "Việt Nam kiên cường trong một thế giới suy sụp" là tiêu đề bài trình bày của TS. Jacques Morisset, Chuyên gia Kinh tế trưởng WB tại Hội thảo khoa học quốc tế "Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh" (CIEMB 2020), do trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức.
DS
(TBTCO) - Lãnh đạo WB đưa ra một "công thức bánh (PIE) Trung thu" cho thành công của Việt Nam gồm một khu vực tư nhân sôi động và sáng tạo có mối liên kết chặt chẽ với FDI (P), các thể chế hữu hiệu (I) và giáo dục có chất lượng (E).
Hệ thống thông quan tự động do JICA cùng các chuyên gia Nhật Bản hỗ trợ
(TBTCVN) - Đồng hành cùng Bộ Tài chính trong quá trình phát triển của Việt Nam có sự đóng góp tích cực của các đối tác phát triển quốc tế.
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Nhờ tích lũy được lượng ngân quỹ dự trữ đáng kể, do quản lý tài khóa cẩn trọng trước khủng hoảng, Việt Nam có thể ứng phó tức thì với khó khăn tài chính do đại dịch gây ra cả ở cấp trung ương và địa phương mà không phải tăng vay nợ trong nước hay nước ngoài.