Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Johannesburg
(TBTCO) - Công ty bất động sản Shanghai Zendai Property của Trung Quốc cho biết họ hiện đang ấp ủ kế hoạch biến khu ngoại ô thành phố Johannesburg (Nam Phi) trở thành “New York trong lòng Châu Phi”.