Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa junk
S&P hạ mức xếp hạng tín dụng của Brazil xuống mức “rác”
(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín dụng Standard & Poor’s chiều qua đã hạ mức mức xếp hạng tín dụng của Brazil xuống mức rác (junk). Đây có thể coi là một “đòn đau” vào nỗ lực của Tổng thống Dilma Rousseff nhằm lấy lại lòng tin của nhà đầu tư và kéo nền kinh tế lớn nhất Mỹ La tinh ra khỏi suy thoái.