Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KAMCO
Đấu giá tài sản công cũng tiết kiệm nhân sự, thời gian xử lý
(TBTCVN) - Việt Nam có đủ các điều kiện khả thi để xây dựng hệ thống bán đấu giá tài sản công qua mạng, một hình thức giao dịch mang lại hiệu quả cao cả về mặt kinh tế và quản lý.
thứ trưởng trần văn hiếu
(TBTCO) - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Hàn Quốc (KAMCO)- ông Young-Man Hong, trao đổi về chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Công ty Mua bán Nợ Việt Nam (DATC).
(TBTCO) - Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu DNNN, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc.
(TBTCO) - Xử lý nợ xấu của các tập đoàn lớn của một quốc gia là vấn đề của cấp nhà nước, chứ không phải vấn đề riêng của doanh nghiệp đó. Với Việt Nam hiện nay, một trong những phương án để có thể xử lý được nợ xấu của các tập đoàn kinh tế nhà nước, là phát hành trái phiếu.
DATC va KAMCO
(TBTCO) - Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO) đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quản lý nợ xấu và tái cơ cấu doanh nghiệp bằng buổi lễ diễn ra ngày 29/7/2013, tại Hà Nội.