Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Karl Slym
Thua lỗ, cổ đông Tata Motors từ chối cả tiền tử tuất cho giám đốc nhảy lầu
(TBTCO) - Cổ đông của Tata Motors nhất quyết không thông qua gói bồi thường cho giám đốc điều hành đã quá cố của hãng là ông Karl Slym. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình của Slym sẽ phải trả lại gần hết số tiền bồi thường mà họ đã nhận lên tới 152,5 triệu rupees, tương đương 2,6 triệu USD.