Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa kate perry
dien dan
(TBTCO) - Ngày 12/5 tại TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Forbes Vietnam đã tổ chức sự kiện Diễn đàn thế hệ trẻ (Under 30 Summit) nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho giới trẻ.