Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN
trang 6
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới, trong đó có lĩnh vực kế toán nghiệp vụ theo Quyết định số 26/2015/QĐ- TTg (QĐ26) của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 30/9/2015.
tỷ giá ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.170 đồng, là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 2/2017 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng NSNN.
giao
(TBTCVN) - Năm 2016, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, hệ thống KBNN đã điều hành ngân quỹ đảm bảo an toàn, thông suốt và luôn đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngân sách nhà nước (NSNN) trong mọi tình huống.
kho bạc
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Tháp cho biết, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.
m
(TBTCO) - Năm 2016, KBNN Móng Cái, Quảng Ninh đã trả lại cho khách hàng 47 món tiền thừa với số tiền 310 triệu đồng, trong đó có 1 món cao nhất do bà Trần Thị Ánh – Thủ kho, thủ quỹ trả lại cho khách hàng với số tiền là 200 triệu đồng.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Yên Bái cho biết, năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), nhưng vượt qua khó khăn, đơn vị vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu chi.
trang 6
(TBTCVN) - Trong năm 2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre chính thức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN).
trang 6
(TBTCVN) - Tuy nằm ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực, toàn thể cán bộ, công chức kho bạc nhà nước (KBNN) Cao Bằng đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
l
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc KBNN TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, hiện đơn vị đang đẩy nhanh công tác hiện đại hóa, đa dạng hóa hình thức thu, nộp NSNN nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.