Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN
hien
(TBTCVN) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tích cực, chủ động triển khai công nghệ thông tin trong hoạt động thanh toán và ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả ngân sách nhà nước (NSNN),
6 tháng đầu năm KBNN mới giải ngân ở mức 29,8% kế hoạch
(TBTCVN) - Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) lại đang trở thành mối quan ngại của cả xã hội khi tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) mới chỉ ở mức 29,8% kế hoạch.
KBNN Ninh Bình
(TBTCO) - Theo báo cáo từ KBNN Ninh Bình, trong 6 tháng, đơn vị đã thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là 1.364 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.
kho bac
(TBTCVN) - Để hiện đại hóa, tiến tới kho bạc điện tử, từ nhiều năm, hệ thống kho bạc Nhà nước (KBNN) đã không ngừng nỗ lực cải cách toàn diện về cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ trong tất cả lĩnh vực.
Giao dịch tại KBNN Hà Nội.                   Ảnh: Hạnh Thảo
(TBTCVN) - Ngày 7/7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của toàn hệ thống.
Thứ trưởng Mai
(TBTCO) - Sáng nay (7/7/2017), hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã biểu dương những thành tích của cả hệ thống đạt được trong 6 tháng qua.
Kho bạc Bắc Ninh
(TBTCO) - Để tránh chồng chéo về nội dung và thời gian thanh, kiểm tra, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm, nhờ đó, đơn vị kịp thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh sai sót, tồn tại trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn kho quỹ.
kho bac
(TBTCO) - Theo báo cáo từ KBNN Hải Dương, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) đạt 988 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch vốn năm; kiểm soát chi thường xuyên là 6.266 tỷ đồng, bằng 107% so với năm 2016.
KBNN Đà nẵng
(TBTCO) - 63 món với tổng số tiền 384,5 triệu đồng đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng trả lại cho khách hàng trong 6 tháng qua.