Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN
KBNN Sơn La
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn NSNN. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 23,1 tỷ đồng cả trong lĩnh vực chi thường xuyên và chi đầu tư.
tho
(TBTCVN) - Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN)” được xây dựng từ đầu năm 2016, và đang thí điểm tại 2 tỉnh Phú Thọ và Thừa Thiên - Huế.
thanh toán liên ngân hàng
(TBTCO) - Để thực hiện thanh toán liên ngân hàng diện rộng, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đến tập huấn, đào tạo cho cán bộ công chức các đơn vị KBNN.
KBNB
(TBTCO) - Theo báo cáo từ KBNN Ninh Bình, trong 4 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm soát chi và thu hồi tạm ứng quá hạn.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Theo báo cáo từ KBNN Hải Dương, trong quá trình kiểm đếm từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 13 món tiền thừa, trị giá 22,7 triệu đồng.
KBNN
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng được chọn thực hiện thí điểm dịch vụ công (DVC) điện tử từ ngày 1/4/2016 cùng với các KBNN TP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.
bac ninh
(TBTCO) - Trong tháng 4, cán bộ kho quỹ của Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh đã trả lại 3 món tiền thừa cho khách hàng, với số tiền là 6,5 triệu đồng. Sau 4 tháng, đã có 15 món tiền thừa được cán bộ kho quỹ của đơn vị trả lại cho khách hàng, tổng số tiền là 37,6 triệu đồng.
trang 6
(TBTCVN) - Ngày 4/5, Bộ Tài chính phối hợp với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) tổ chức Hội thảo “Chuẩn mực kế toán công quốc tế và báo cáo tài chính của Chính phủ”.
Hạch toán ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 22.318 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) trong tháng 5/2017 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, các đơn vị KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN).