Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Hải Hậu
nam dinh
(TBTCVN) - Từ nhiều năm nay, công tác phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được thực hiện hiệu quả.
Anh Trần Xuân Thành
(TBTCVN) - Tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và công tác tại ngân hàng được 11 năm, anh chuyển sang ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN) khi vừa tròn 30 tuổi.