Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Mù Cang Chải
(TBTCVN) - Tâm sự này là của anh Sùng A Dê, Chủ tịch UBND xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái khi nhắc tới các cán bộ kho bạc.