Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Ninh Thuận
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
(TBTCO) - Báo cáo nhanh từ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận cho biết, tính đến trung tuần tháng 10/2020, vốn đầu tư của toàn tỉnh giải ngân qua kho bạc là 2.221 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch vốn được giao.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng; giảm từ 7 phòng xuống còn 5 phòng. Sau sắp xếp, các phòng đã đi vào hoạt động ổn định.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Theo quy định, thời gian giải quyết hồ sơ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua kho bạc nhà nước (KBNN) là 3 ngày, tuy nhiên, cán bộ, nhân viên của KBNN Ninh Thuận đã nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn 2 ngày.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Để đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường sử dụng DVCTT Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.
KBNN cấp tỉnh
(TBTCVN) - Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 04- NQ/BCSĐ (NQ 04) ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (NQ 19).
KBNN
(TBTCO) - Cùng với toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận luôn tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong các quy trình nghiệp vụ, đổi mới phong cách làm việc, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Giao dịch tại KBNN Ninh Thuận            Ảnh: HẠNH THẢO
(TBTCVN) - Tính đến ngày 20/9/2017, tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đạt 69% (737/1.072 tỷ đồng). Đây là con số khá ấn tượng vì theo thống kê từ KBNN, các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư trên 60% không nhiều.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, KBNN Ninh Thuận đã phát hiện 189 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định, 414 món chi chưa đủ thủ tục buộc phải yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán. Số tiền từ chối thanh toán trên 14 triệu đồng.
từ chối nhiều khoản chi
(TBTCO) - Trong tháng 6 vừa qua, qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận đã phát hiện 40 đơn vị chưa chấp hành đúng quy định với nhiều món chi không hợp lệ.