Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Quảng Ninh
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh vừa bảo vệ xuất sắc đề tài khoa học “Kiểm soát chi (KSC) thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) theo mô hình thống nhất đầu mối”. Đề tài được đánh giá có nhiều giải pháp giúp công tác KSC ngân sách ngày càng hoàn thiện.
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) từ tháng 4/2018. Đến nay đã có gần 4.000 bộ hồ sơ giao nhận và yêu cầu thanh toán qua hệ thống này.
KBNN Quảng Ninh
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh cho biết, 9 tháng năm 2018, đơn vị đã giải ngân vốn đầu tư được 8.335 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.
k
(TBTCO) - Mới đây, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh Nguyễn Thành Nam đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra, động viên công tác khóa sổ kế toán cuối năm tại khu vực miền đông tỉnh Quảng Ninh.
k
(TBTCO) - Sáng nay 2/10, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Quảng Ninh đã chính thức triển khai thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN trên toàn hệ thống.
c
(TBTCO) - Ngày 27/12/2016, Giám đốc KBNN Quảng Ninh Trần Xuân Tuấn đã đến kiểm tra, động viên công tác khóa sổ kế toán cuối năm tại khu vực miền đông tỉnh Quảng Ninh.
l
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh (KBNN) không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước; thực hiện thanh tra chuyên ngành đạt hiệu quả thiết thực, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý điều hành NSNN, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
k
(TBTCO) - Với việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai thanh toán qua tài khoản, trong năm 2015 việc thanh toán bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN Quảng Ninh đã giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
n
(TBTCO) - Năm qua với nhiệm vụ tập trung nguồn lực thực hiện chiến lược phát triển KBNN; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực.. KBNN Quảng Ninh đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.