Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Thái Nguyên
Thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu
(TBTCO) - Từ ngày 15/6/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai thí điểm mô hình giao dịch viên chuyên sâu tại KBNN Hải Phòng và Thái Nguyên. Sau hơn 1 tuần thực hiện, mô hình mới đã mang lại nhiều kết quả vượt trội.
(TBTCO) - Trong bối cảnh khó khăn chung Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thu NSNN lũy kế đạt 1.874 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc KBNN Thái Nguyên đã chia sẻ về những giải pháp tích cực trong công tác thu- chi những tháng cuối năm.
tu choi thanh toan
(TBTCO) - Thông qua kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN Thái Nguyên đã từ chối thanh toán 33 bộ hồ sơ xây dựng cơ bản (XDCB) với số tiền từ chối thanh toán 19 tỷ đồng.
(TBTCO) - Đó là số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2013 của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.