Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KBNN Thanh Hóa
Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư,
(TBTCVN) - Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực chỉ đạo, cũng như chủ động tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa được như mong đợi.
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Cùng với các đơn vị trong toàn hệ thống, từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã tập trung cao độ cho công tác hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ giúp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
KBNN
(TBTCO) - Nhằm giảm thiểu giao dịch tiền mặt, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã tích cực mở rộng việc phối hợp thu ngân sách với 5 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn, mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo thuận lợi cho khách hàng.
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Thực hiện thanh tra chuyên ngành Kho bạc (TTCNKB) đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tại Thanh Hóa ý thức được trách nhiệm của mình trong việc sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả và đúng các quy định của Nhà nước.
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Đây là số tiền của 160 món, bao gồm cả chi thường xuyên và chi cho đầu tư xây dựng cơ bản được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa kiểm soát, thanh toán trong 6 tháng đầu năm 2015.
KBNN Thanh Hóa
(TBTCO) - Đây là khẳng định của Giám đốc Nguyễn Tuấn Vinh khi Kho bạc nhà nước (KBNN) Thanh Hóa là 1 trong 3 đơn vị (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa) được trung ương giao thí điểm chương trình thanh toán nội bộ tập trung trong năm 2014.
nợ đọng xây dựng cơ bản
(TBTCO) - Kho bạc nhà nước (KBNN) Thanh Hóa, từ nhiều năm nay, đã thực hiện tốt việc thu hồi nợ đọng tạm ứng vốn trong xây dựng cơ bản (XDCB) giúp cho việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo an toàn, chặt chẽ.
ko bạc nhà nước
(TBTCO) - Đó là ghi nhận của phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh trong “mùa quyết toán” 2014. Kết quả này chính từ việc triển khai thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu giữa Kho bạc nhà nước (KBNN) và hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đem lại.