Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Kbo bạc nhà nuwocs thông báo
tỷ giá hạch toán ngoại tệ
(TBTCO) - 1USD= 21.036 đồng là tỷ giá hạch toán trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ vừa được Kho bạc nhà nước thông báo.