Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KCB
bv
(TBTCVN) - Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt gần 90% dân số. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cân bằng giữa việc đạt mục tiêu về độ bao phủ BHYT, vừa bảo đảm quyền lợi người tham gia, đồng thời bảo đảm sự an toàn của nguồn quỹ.
bh
(TBTCVN) - Báo cáo của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho thấy, năm 2019, ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Trong đó, quyền lợi của người tham gia các loại hình BHXH luôn được đảm bảo.
yt
(TBTCVN) - Hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt gần 90%, nhưng vận động để 10% dân số còn lại tham gia BHYT là cực kỳ khó khăn. Để đảm bảo phát triển bền vững BHYT toàn dân, cần có các giải pháp để 10% dân số này tham gia vào hệ thống BHYT.
bh
(TBTCVN) - Theo ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tính đến nay đã trải qua 27 năm thực hiện và luôn dành được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
BH
(TBTCVN) - Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có quyền và trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
bv
(TBTCVN) - Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn còn nổi cộm không chỉ ở khối tư nhân mà cả khối công lập.
vien
(TBTCVN) - Việc triển khai thành công thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng các phương thức điện tử, tích hợp các giải pháp công nghệ thông tin sẽ nâng cao chất lượng, sự hài lòng trong công tác khám chữa bệnh (KCB), hướng tới bệnh viện thông minh.
th
(TBTCVN) - Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Phạm Lương Sơn, thời gian qua, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) có sự phát triển ổn định, tăng dần qua các năm.
kcb
(TBTCVN) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) giữa các bệnh viện từ ngày 20/8/2019, bao gồm giá KCB có bảo hiểm y tế (BHYT) và ngoài phạm vi BHYT.