Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa KCN Phú Hà
KCN Phu Ha
(TBTCO) - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP thuộc Bộ Xây dựng đã làm lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ.